Szukaj

Regulamin:

Regulamin Sklepu Internetowego Angelboutique.pl

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Angelboutique.pl.
Właścicielem sklepu internetowego Angelboutique jest firma: ALMA Andżelika Nowaczyk z siedzibą przy ul. Dobra 12, 64-320 Dakowy Suche, NIP: 7773377265.

Kontakt ze sklepem:
Za pośrednictwem poczty elektroniczej sprzedawcy:  sklep@angelboutique.pl
Poprzez numer kontakowy sprzedawcy: 533 090 972
Forlumarz kontaktowy na stronie internetowej sprzedawcy

II. KONTO

Wymogiem do korzystania ze sklepu internetowego jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do Internetu.

Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nie jest obowiązkowe.

Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto lub nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
Sklep nie posiada innych ukrytych kosztów.

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym  trzeba się zapoznać.

Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawaraciem umowy między kupującym a sprzedającym.

Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

III. PŁATNOŚCI

Przelew Bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy.
Przelew elektroniczny za pośrednictwem przelewy24 na rachunek bankowy sprzedawcy.

Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia roboczego kalendarzowego od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa wyżej, sprzedawca może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

IV. DOSTAWA

Dostawa Towarów jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych towarów:
– za pośrednictwem firmy kurierskiej
– dostawa do paczkomatu
– odbiór osobisty

Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są zawarte w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia.

Wysyłka następuję w ciągu 1-4 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni roboczych od daty nadania przez nas paczki.

Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane w kolejnym dniu roboczym.

Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

V. PROCEDURA ZWROTU I REKLAMACJI

Klient ma czas 14 dni na zwrot lub reklamacje towaru od momentu otrzymania zamówienia.

Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Zwracany towar należy odpowiednio zapakować i zabezpieczyć oraz odesłać na adres sklepu, którym jest siedziba sklepu (punkt I).

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony formularz zwrotu- reklamacji, który jest dostępny do pobrania na stronie internetowej sklepu.

Koszty dostawy zwracanego lub reklamowanego towaru zawsze ponosi klient.

Nie odbieramy paczek wysłanych za pobraniem oraz do paczkomatu.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do sprzedawcy.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że strony ustaliły inaczej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Sklep Angelboutique.pl realizuje zobowiązania wynikające z RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania.

O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.

Powrót na górę
Produkt został dodany do koszyka